Algemene voorwaarden Yogadelaluz

Algemene voorwaarden Yogadelaluz

Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.
Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten te melden aan de docent.
Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt.
Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
De cursist is nooit verplicht om oefeningen te doen die hij/zij niet wil of kan doen.
Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Yogadelaluz is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na les.
De cursist is verantwoordelijk voor schade welke hij/zij veroorzaakt aan bezittingen van de deelnemers, of de groepsruimte.

Betaling

De cursist dient het verschuldigde lesgeld voor het begin van het blok  te betalen middels overschrijving naar IBAN NL95INGB0006763381 t.n.v. Yogadelaluz onder vermelding van je naam.